Nie od dziś wiadomo, iż prawdziwe piękno tkwi w ludowych tradycjach, obyczajach, podaniach, legendach... Zaklęte jest również w starych przedmiotach i wszystkim tym, co składa się na dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń. Aby nie utracić kontaktu z przeszłością i jej dorobkiem, nasza szkoła „powołała do życia” swoiste muzeum, w którym na nowo „ożywają” elementy dawnego życia śląskich rodzin.

...Wszystko zaczęło się w cztery lata temu. W roku 2004 miało miejsce uroczyste otwarcie naszego muzeum (wówczas małego pomieszczenia) składającego się z części kuchennej i punktu pokojowego. Honorowym gościem inauguracji działalności Izby był – obok przedstawicieli Rady Miejskiej – Marek Szołtysek, który wcześniej zaprezentował uczniom najnowsze książki swego autorstwa i opowiadał o bogactwach kultury regionu.


 

 

Ponieważ Izba szybko się wzbogacała o nowe eksponaty, trzeba było ją powiększyć. 

  Proces przebudowy rozpoczął się w roku szkolnym 2006/2007, zakończył w marcu 2008 roku.

Nad projektem czuwali nauczyciele, którzy byli jego pomysłodawcami, a więc: mgr Irena Grosman (historyczka), mgr Małgorzata Malickia (bibliotekarka), mgr Barbara Morcinek (katechetka) oraz mgr Danuta Sosin (polonistka).

  W finale prac remontowych Izba Regionalna została powiększona o salę lekcyjną wraz z zapleczem.

 

 


Wersja polska