Klub Szkół

UNICEF

 

ROK SZKOLNY 2012 /2013

 

 

 

24 – 27 czerwca 2013 r. odbyła się w naszej szkole akcja UNICEF „Dzień Zmian”. Częściowo była połączona z obchodami III Szkolnego Tygodnia Talentów. Akcja rozpoczęła się od przedstawienia uczniom założeń akcji i losowania państw, które będą analizować i reprezentować podczas ich prezentacji. Wśród wylosowanych krajów znalazły się: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Indie, Japonia, Kanada, Kongo, Kuba, Meksyk. Losowanie przebiegło w taki sposób, aby kraje powtarzały się w klasach młodszych i starszych. Pozwoliło to na przeprowadzenie akcji łącząc obie grupy uczniów. W ten sposób uczniowie młodsi mogli nabierać  doświadczenia  starszych  uczniów podczas realizacji projektów i  pracy w grupach, a starsi uczniowie mogli pomagać młodszym dzieciom w przygotowaniach do prezentacji. Uczniowie wspólnie przygotowywali plakat o wylosowanym przez siebie kraju, na którym zawarte były informacje o zabawach dzieci w reprezentowanym przez klasę państwie, ubiorze mieszkańców oraz obowiązującej modzie, szkołach, do których uczęszczają dzieci, charakterystycznych potrawach, zwyczajach, kulturze, tradycji i codziennym życiu mieszkańców, różnicach kulturowych w omawianym państwie i w naszym kraju oraz ogólne informacje geograficzne i przyrodnicze o państwie. Wykonane plakaty znalazły się na wystawie na korytarzu szkolnym.

Przy  wejściu  szkolnym  znajdowała się gazetka informująca dzieci i ich rodziców o przebiegającej w szkole akcji.

Młodsze klasy wykonały słowniczki obrazkowe z 10 wyrazami podpisanymi w języku angielskim. Poza poznaniem wyrazów charakterystycznych dla danego kraju uczniowie mogli poszerzyć swój zasób słownictwa z zakresu języka angielskiego. Słowniczki były zaprezentowane w bibliotece szkolnej.

Wszystkie klasy przygotowały prezentację multimedialną, w której omawiały swoje państwa według zasady obowiązującej podczas tworzenia plakatu. Prezentacje były przedstawione na spotkaniu wszystkich uczniów 25 czerwca. Po prezentacji dzieci przedstawiły w formie pokazu mody kilka charakterystycznych ubiorów. Pokaz mody odbył się na podkładzie muzycznym charakterystycznych rytmów dla każdego państwa.

W ramach Dnia Sportu klasy IV-VI wzięły udział w Piłkarskich Mistrzostwach Świata. Chłopcy grali w piłkę nożną, a dziewczynki zaprezentowały układ cheerleaderek. Wszystko odbywało się w barwach „swoich” krajów".

Akcja była bardzo udana i świetnie wkomponowała się w szkolne obchody Tygodnia Talentów. Opiekę nad przebiegiem akcji sprawowali nauczyciele: Alicja Wiśniewska - opiekunka szkolnego Klubu UNICEF, Ilona Cichy, Katarzyna Skonieczna i Łukasz Iwan.

 

powrót do poprzedniej strony