Klub Szkół

UNICEF

 

ROK SZKOLNY 2011 /2012

 

 

  Akcję „Wszystkie Kolory Świata” rozpoczęliśmy w listopadzie 2011r.

Do akcji przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły, czyli 586 osób. Informacje o przystąpieniu do akcji zostały rozwieszone w całej szkole, pokoju nauczycielskim, świetlicy oraz na szkolnej stronie internetowej. Wychowawcy klas otrzymali szablony lalek oraz instrukcję ich wykonania. W każdej klasie odbyły się lekcje na temat akcji, życia dzieci w Sierra Leone oraz sposobu wyszukania informacji o różnych krajach świata. Szkoła nie przystąpiła do konkursu na najładniejszą lalkę, jednak bardzo aktywnie uczestniczyła w tej akcji na własnym terenie. Wykonano 150 lalek. Do ich wykonania włączyły się rodziny dzieci. Zorganizowano wystawę wykonanych lalek. Obok wystawy lalek znalazła się również wystawa prac plastycznych młodszych dzieci. Każda lalka miała przyczepiony numerek i na tej podstawie wszyscy uczniowie szkoły wybierali najładniejszą lalkę. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na apelu. Część lalek została sfotografowana, a ich zdjęcia umieszczono w galerii lalek na szkolnej stronie internetowej. Podczas zebrań z rodzicami uczniowie klas piątych przeprowadzili akcję adopcji lalek. W ten sposób zebrano 2060zł za oddanie w adopcję 142 lalek. Pozostałych 8 lalek znalazło swoje miejsce w świetlicy szkolnej. W lokalnej Śląskiej Telewizji Miejskiej został umieszczony materiał przedstawiający relację z przebiegu akcji „Wszystkie Kolory Świata” w naszej szkole. Poza świadomością pomocy dzieciom z innych krajów świata uczniowie docenili wartość zabawek wykonanych własnoręcznie z prostych, dostępnych materiałów.    

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za pomoc dzieciom w Sierra Leone.

 

  Członkowie Szkolnego Klubu UNICEF włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Wszystkie kolory świata”. Akcja może pomóc dzieciom z Sierra Leone, gdzie  co  czwarte  dziecko nie dożywa piątego roku życia, miedzy innymi z powodu braku w tym kraju szczepionek przeciw odrze. Możemy nie tylko pomóc, ale przy okazji wziąć udział w konkursie na najciekawszą laleczkę.

 

  Na czym polega akcja?

Każda klasa odbędzie podróż przez kontynenty. Uczniowie, którzy chcą włączyć się do akcji otrzymają od swojego wychowawcy szablon wykroju laleczki. Wybiorą sobie dowolny kraj świata i zbiorą jak najwięcej informacji na temat tego kraju: geografii, kultury, zwyczajów, języka, którym  posługują  się  mieszkańcy, imion nadawanych dzieciom. Zgodnie z zebranymi informacjami wykonają strój dla lalki i wypełnią jej akt urodzenia. Gotowe lalki należy oddawać koordynatorowi akcji szkolnej Pani Alicji Wiśniewskiej (do sali 212) do 23 stycznia 2012 r. Wszystkie lalki będą zaprezentowane na parterze obok sekretariatu.

 

  Podczas zebrań uczniowie (członkowie Szkolnego Klubu UNICEF) będą oddawać lalki pod opiekę rodziców za odpłatą 10zł (lub większą). Każdy może sobie wybrać lalkę, którą zechce się zaopiekować. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na ratowanie życia dzieci z Sierra Leone.

 

Przekonaj się, że:

POMAGANIE JEST PRZYJEMNE! SZMACIANA LALKA MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE DZIECKA!

 

  Na drzwiach wejściowych do szkoły wisi plakat promujący akcję, na którym widoczna jest wykonana lalka. Więcej wzorów lalek można zobaczyć na stronie internetowej www.unicef.pl

 

 

 Poza   lalkami   klasy  I-III  wykonają  rysunki  przedstawiające   dzieci  z wybranego kraju podczas zabawy, natomiast uczniowie klas IV-VI wcielą się w osobę z innego kraju i napiszą list do dziecka w Polsce na temat swojego  życia.   Wykonane  prace  również  zostaną  wyeksponowane,  a najlepsze wysłane do UNICEF.

 

powrót do poprzedniej strony