HISTORIA SZKOŁY

SYMBOLE SZKOŁY

BAZA SZKOŁY

 

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

      Powstanie osiedla mieszkaniowego na wolnych terenach w Paśnikach spowodowało konieczność budowy obiektów oświatowo-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z powstającego osiedla. Zaznaczyć trzeba, że mieszkania były zasiedlane przez ludzi młodych posiadających dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

   Program budowlany przewidywał powstanie żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Prace rozpoczęły się w 1971 roku, a już w 1972 roku zamieszkali tu pierwsi mieszkańcy.

   Budowa szkoły miała rozpocząć się w 1973 roku, ale faktycznie rozpoczęto ją w czwartym kwartale 1975 roku. Młodzież z osiedla uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 11 w Lipinach i innych szkół świętochłowickich. Według normatywów budowlanych obiekt szkoły miał się składać z 18 pomieszczeń do nauki i sali gimnastycznej. Ponieważ osiedle powstało na „surowym korzeniu”, zrodził się zamysł takiej jago organizacji, która by kompleksowo zaspokajała potrzeby społeczne w zakresie oświaty, zdrowia, kultury i sportu. Wiodącą rolę miała  pełnić szkoła środowiska. Wymagało to jednak zmiany programu użytkowego planowanej do realizacji szkoły. Ogromną rolę i wielkie zasługi w realizacji tych zamierzeń spełniała mgr Teresa Wrzaszczyk–ówczesna zwierzchniczka świętochłowickiej oświaty. Do swojej wizji nowoczesnej szkoły potrafiła przekonać kuratora okręgu szkolnego w Katowicach mgr Mirosława Wierzbickiego, a inicjatywę zaakceptował ówczesny wojewoda katowicki generał Jerzy Ziętek i w ten sposób zaczęła się ona materializować. Obiekt szkolny miał się składać z części dydaktycznej, zaplecza socjalnego, auli, hali gimnastycznej i baseny pływackiego. Całości nadał oryginalny kształt architektoniczny z atrium wewnątrz budowli mgr inż. Fijałkowski, który obiekt zaprojektował dla stolicy, a „Miastoprojekt” w Gliwicach dostosował projekt do realiów  piaśnickich

 

 

    Dzieci na osiedlu przybywało, a prace budowlane opóźniały się. Brył główna budynku była gotowa w 1978 roku, nie można było jednak oddać obiektu do użytku, bo w dalszym ciągu był to plac budowy.

   Generalny wykonawca: Kombinat Budowlany w Chorzowie miał ogromne trudności materiałowe, kadrowe i sprzętowe, ale mimo to pojawiła się nadzieja, że uda się przygotować obiekt na rozpoczęcie roku szkolnego 1979/1980. 20 sierpnia  1979 roku (podówczas rok szkolny rozpoczynał się 20 sierpnia) kurator oświaty i wychowania w Katowicach dr Tadeusz Pałys podpisał orzeczenie organizacyjne powołujące placówkę oświatową o nazwie: Szkoła Podstawowa nr 1 w Świętochłowicach - Piaśnikach. I tak, w tym dniu, w deszczowy poranek w jadalni szkolnej zgromadziło się 880 dzieci wraz  z rodzicami i gronem nauczycielskim, by powitać rok szkolny w nowej, długo oczekiwanej szkole .Uroczystość była bardzo skromna. Ponieważ nie doprowadzono do końca prac w Sali gimnastycznej, do 1 września nauka odbywa się w sąsiednich szkołach. Oficjalna inauguracja roku szkolnego odbywa się 3 września w pięknej Sali gimnastycznej.

  Basen jako integralna część szkoły oddany został od użytku dopiero w lutym 1981 roku i w ten sposób zakończył się trudny okres budowania.
 

 

 

    Warto zaznaczyć, że wystrój wnętrza budynku dydaktycznego i basenu został zaprojektowany przez architekta mgr inż. Zdzisława BOLANOWSKIEGO i dotrwał do czasów obecnych, co zresztą również wymagało dodatków zabiegów w celu pozyskania materiałów i środków finansowych.

Zdarzenia i zasługi nie powinny pozostać bezimienne, ponieważ nie można stwarzać pozorów, że rzeczy i fakty czynią się same. W dniach porcelanowego jubileuszu szkoły warto przytoczyć z imienia tych, którzy twórczą myśl przybiegli w realny kształt świętochłowickiej „jedynki”. Złotą księgę zasług otwiera mgr Teresa Wrzaszczyk - była prezydent miasta, inż. Mirosław Marcak były wiceprezydent miasta, mgr Franciszek Król – ówczesny inspektor Oświaty i Wychowania w Świętochłowicach, mgr Maria Hetmańczyk – wizytator oraz mgr Gabriela Bosek.

 

powrót do góry ▲

SYMBOLE SZKOŁY

 

SZTANDAR SZKOŁY

  Sztandar to chorągiew o odpowiedniej barwie, czasem z wymalowanym lub wyhaftowanym godłem, stanowi symbol państwa, oznakę jednostki wojskowej, organizacji, towarzystwa lub szkoły.

  Do grudnia 2004 roku nie posiadaliśmy takiego wyróżnienia.

  Jednak z okazji 25-lecia Jedynki w uznaniu zasług i dokonań całej szkolnej społeczności, rodzice pracujący społecznie w Komitecie Rodzicielskim zadecydowali o ufundowaniu szkole takiego wyróżnienia.

  Wykonawcą sztandaru i autorem projektu jest Pracownia Szat Liturgicznych i Sztandarów w Chorzowie Batorym. Zaproponowano nam kilka pomysłów plastycznych, a ostatecznego wyboru dokonała Rada Pedagogiczna.

  Każda osoba, która widziała nasz sztandar, wypowiada się na jego temat krótko – jest po prostu przepiękny.

Z jednej strony, tło sztandaru jest zielone, na nim widnieje u góry wyhaftowany napis: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ, natomiast na dole – W ŚWIĘTOCHŁOWICACH.  Natomiast pomiędzy napisami, na czerwonym kółku, w prawym rogu znajduje się cyfra 1, czyli numer naszej szkoły.

Obok możemy dostrzec naszkicowany krajobraz śląski, zarys kominów hutniczych, szybu kopalnianego i domów. W centralnym miejscu tej strony sztandaru możemy podziwiać piękną, kolorową postać Karolinki w regionalnym stroju.

Na drugiej stronie (płacie) sztandaru, na czerwonym tle, doskonale prezentuje się srebrny, wyhaftowany orzeł dumnie noszący na dostojnej głowie złotą koronę.

Dodajmy, że sztandar przymocowany jest do ozdobnego drzewca zakończonego grotem z wizerunkiem orła w koronie.

  Sztandar towarzyszy nam przede wszystkim w ważnych uroczystościach szkolnych, oświatowych i państwowych. Prezentują go uczniowie tworzący poczet sztandarowy.

  Stała ekspozycja sztandaru ma miejsce w gablocie usytuowanej na korytarzu, na parterze, naprzeciw sekretariatu szkoły, gdzie wszyscy zainteresowani mogą go oglądać i podziwiać.

Awers naszego sztandaru

Rewers naszego sztandaru

HYMN SZKOŁY

  Przygotowania do obchodów jubileuszu 25-lecia naszej szkoły, który przypadał na rok 2004, przyniósł wiele inicjatyw.

Jedną z nich stanowił konkurs skierowany do uczniów Jedynki, polegający na napisaniu słów pieśni, mającej stać się hymnem szkoły.

Natomiast o skomponowanie muzyki poproszono profesjonalnych muzyków, tworzących duet „Pro-Ars”, czyli państwa Małgorzatę i Marka Maliszczaków.

Artyści ci często goszczą w naszej szkole, prezentując konkursy muzyczne.

  Komisja Konkursowa wyłoniła najlepsze jej zdaniem teksty.

Dokonano nieco zaskakującego wyboru: otóż refren Wojtka Bańczyka połączono ze zwrotkami Agaty Wiktorowicz i w ten sposób powstały słowa naszego hymnu.

Hymn Szkoły oficjalnie obowiązuje od dnia 1 grudnia 2004 roku.

 

Słowa hymnu Szkoły Podstawowej nr 1

 

1.  Każdy chłopak i każda dziewczyna

chętnie tu swą naukę zaczyna.

Wszystkie lekcje są zawsze ciekawe,

Tu rozwiążesz każdą swą sprawę.

 

Ref. Nasza szkoła podstawowa

        w Świętochłowicach mieści się.

        Tu rozkwita śląska mowa,

        tutaj tradycje pieści się.

 

2.  Ta szkoła jedyna w swym rodzaju,

takiej nie znajdziesz w całym kraju.

Tu historię Śląska poznajemy,

Miłośnikami jej będziemy.

 

Ref. Nasza szkoła podstawowa

        w Świętochłowicach mieści się.

        Tu rozkwita śląska mowa,

        tutaj tradycje pieści się.

  Jeśli nutki są dla kogoś czymś "magicznym", proszę kliknąć tutaj, aby posłuchać...

PIAŚNICKA KAROLINKA

 

powrót do góry ▲

BAZA SZKOŁY

 Przepraszamy, ale dział w trakcie przygotowania...

powrót do góry ▲