Zachęcamy do atrakcyjnego oszczędzania.

  Deklaracje (wyrażające chęć przystąpienia do programu SKO) proszę dostarczyć do wychowawcy klasy lub szkolnego koordynatora SKO -

p. Joanny GOIK (s. 204).

  Ogólne warunki prowadzenia i obsługi rachunków SKO (.pdf)

  Szczegółowe informacje dotyczące oferty

  Szkolne blogi