Śląska Szkoła Jakości

Szkoła z klasą

Szkoła z klasą: CZYTAM, MYŚLĘ, DZIAŁAM

Nauczyciel z klasą

Uczniowie z klasą

Szkoła bez przemocy

 

Śląska Szkoła Jakości

 

  Dnia 7 października 2005 r. przyznano nam certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze opieki i wychowania.

 

 Aby go otrzymać, szkoła nasza musiała wykazać się:
– opracowanym planem działań,
– opisanymi kryteriami spełnienia wskaźników wybranego działu,
– wdrożonym systemem działań projakościowych,
– uczestniczyć aktywnie w zorganizowanej wymianie doświadczeń.

  Tytuł Śląska Szkoła Jakości jest przyznawany tym szkołom, które spełniają nie tylko oczekiwania społeczności, w której funkcjonują, ale również wobec których stawiane są przez władze oświatowe wysokie wymagania.

Program ten zapewnił realizację przez szkołę zadań wynikających z polityki edukacyjnej państwa, dlatego przyznanie nam tytułu Śląskiej Szkoły Jakości jest dla całej społeczności szkolnej wielkim sukcesem. Przyznaje się go na okres 5 lat.
 

  W dniu 16 października 2006 roku nasza szkoła ponownie otrzymała certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości  w obszarze "Koncepcja pracy szkoły".

  W dniu 1 października 2007 roku naszej szkole przyznano certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze "Zarządzanie i organizacja. Kształcenie".

powrót do góry ▲

Szkoła z klasą

 

Nasza szkoła podjęła ogromne wyzwanie, jakim był udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą". Akcja ta była zorganizowana przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację „Centrum Edukacji Obywatelskiej” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Zasady "Szkoły z klasą" ilustrują, jak trudne i ambitne mieliśmy zadanie do wykonania. Oto one:

1.      Szkoła dobrze uczy każdego ucznia

2.      Ocenia sprawiedliwie

3.      Uczy myśleć i zrozumieć świat

4.      Rozwija społecznie

5.      Pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat

6.      Przygotowuje do przyszłości

  Naszym zadaniem była realizacja sześciu zadań, po jednym do każdej zasady akcji. Pracowaliśmy ciężko i wytrwale przez cały ubiegły rok szkolny nad wypełnieniem zadań.

  Informacje o zadaniach, które wybraliśmy oraz jak się z nich wywiązaliśmy, znajdziesz tutaj

  Uhonorowaniem naszego wysiłku był dzień 20 października 2003 roku, kiedy to nastąpiło oficjalne zakończenie akcji i ogłoszenie jej wyników. Otrzymaliśmy tytuł SZKOŁY Z KLASĄ, jako jedna z 3118 szkół w skali całego kraju.

  Szkoła uhonorowana tym tytułem to taka, której zależy na dobrej pracy i opinii o sobie. Wykazaliśmy się pracowitością i umiejętnością pracy zespołowej. Nie znaczy to, że w szkole nie ma problemów.

Nasze grono pedagogiczne nie boi się przyznać, że trzeba w szkole coś zmienić. Szkoła w której nauczyciele dobrze ze sobą współpracują i są gotowi, jeśli potrzeba, na dodatkowy wysiłek, ma szansę rozwiązywać problemy. Naszym nauczycielom chce się zmieniać szkołę na lepszą, a nasi rodzice i uczniowie interesują się i żyją jej rytmem.

powrót do góry ▲

Szkoła z klasą: CZYTAM, MYŚLĘ, DZIAŁAM

Dlaczego LEGO? (Czytam)

  Czytanie ze zrozumieniem to według wielu podstawowa umiejętność, jaką szkoła ma dać swoim wychowankom.


Dlaczego COGITO? (Myślę)

  Myślenie twórcze, krytyczne i naukowe w XXI wieku nie jest już domeną naukowców czy artystów, staje się warunkiem życiowego powodzenia. Od ucznia, studenta, pracownika, menadżera wymaga się samodzielności w myśleniu i działaniu, gotowości do zmian, ciągłego uczenia się /.../

 

Dlaczego AGO? (Działam)

  Działanie obywatelskie, społeczne. Edukacja nie może ograniczać się do rozwijania sprawności podporządkowanych indywidualnej karierze. Solidarność - kiedyś przedmiot naszej dumy i tożsamości - staje się powoli pojęciem historycznym. Szkoła musi rozwijać wrażliwość społeczną, umiejętność współpracy /.../

 

  Zaproponowaliśmy, jak na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych można uczyć: czytania ze zrozumieniem, twórczego myślenia, społecznego działania.

  Efektem finalnym naszych wspólnych zmagań było przyznanie nam trzech poniższych certyfikatów.

 

powrót do góry ▲

Nauczyciel z klasą

  W roku szkolnym 2005/2006 nasza szkoła brała udział w akcji "Nauczyciel z klasą" prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Tytuł NAUCZYCIELA Z KLASĄ otrzymali następujący nauczyciele:

mrg Jendrzejewska Bogumiła

mgr Kapłańska Beata

mgr Laska Iwona

mgr Malicka Małgorzata

mgr Morcinek Barbara

mgr Planta Barbara

mgr Roter Bożena

mgr Roter Grażyna

mgr Smolarz Joanna

Gratulujemy sukcesu!!

   W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła ponownie brała udział w akcji "Nauczyciel z klasą" prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Tytuł NAUCZYCIELA Z KLASĄ w drugiej edycji programu otrzymali następujący nauczyciele:

mrg Lucyna NOWAK

mgr Beata OSADNIK

mgr Barbara SIWY

mgr Barbara SŁOWACKA

Gratulujemy sukcesu!!

powrót do góry ▲

Uczeń z klasą

 

  W roku szkolnym 2006/2007 zaproszono uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół w Polsce do nowego programu "Uczniowie z klasą".

 

  W tym programie stanęliśmy przed nowym wyzwaniem. Po cyklu akcji, które służyły głównie poprawie jakości pracy szkoły i wprowadzaniu nowych metod nauczania, chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na samodzielność uczniów, zachęcić nauczycieli do przygotowywania ich do pracy w grupie, pracy metodą projektu, rozwiązywania problemów. Ten cel był też obecny we wszystkich wcześniejszych działaniach "Szkoły z klasą".

  Chcieliśmy tego dokonać we współpracy z nauczycielami - opiekunami grup i indywidualnych uczniów, głównie za pomocą informacji oraz porad podanych   na   stronie  internetowej,  pomocy  moderatorów  Programu,  z którymi uczestnicy mieli możliwość kontaktowania się przez e-mail lub telefonicznie.

 

Opis programu:

 

  Do udziału w programie zgłasza się szkoła, w której powstanie przynajmniej jeden zespół uczniów i jeden nauczyciel, który zgodzi się być jej opiekunem. W szkole powstają: jeden, dwa lub trzy zespoły nauczycieli wspomagających działania. Może to też być projekt realizowany indywidualnie, ale także wówczas nauczyciel roztacza opiekę nad uczniem. Inicjatywy uczniowskie w programie dzielimy na trzy grupy:

 

Badam świat (projekty naukowe)

Jestem twórcą (projekty artystyczne)

Pomagam innym (projekty społeczne)

 

  Chcieliśmy umożliwić uczniom prezentację własnych dokonań, realizacji pomysłów, o których marzyli, a nie zawsze mieli w szkole możliwość realizacji.

  W każdej szkole mogła powstać dowolna liczba zespołów. Grupy uczniów realizowały swoje zadania, a całą dokumentację, wszystkie materiały, relacje i zdjęcia opublikowano na udostępnionej im przez organizatorów stronie internetowej.

Każda grupa otrzyma od organizatorów login i odpowiednie uprawnienia.

  Nasza Szkoła również przystąpiła do programu.

Efekt działań w tym programie widać poniżej.

 

Gratulujemy sukcesu!

powrót do góry ▲

  W roku szkolnym 2007/2008 wzięliśmy udział w drugiej edycji programu "Uczniowie z klasą".

  Podobnie, jak w roku ubiegłym tworzono projekty podzielone na trzy grupy:

Badam świat (projekty naukowe)

Jestem twórcą (projekty artystyczne)

Pomagam innym (projekty społeczne)

  W  sumie  w  program  zaangażowało  się  15 zespołów tematycznych (30 uczniów) oraz 9 nauczycieli.

Efekty ich pracy, linki do blogów oraz honorowe dyplomy ukończenia projektów przedstawiamy poniżej.

Projekt 1

Kategoria: Badam świat
Tytuł projektu: CUDOWNY ŚWIAT LALEK

Opiekun: mgr Elżbieta Olejniczak

Uczniowie: Karolina Konopka, Oliwia Gola

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 2

Kategoria: Pomagam innym
Tytuł projektu: ANIELSKA POMOC

Opiekun: Barbara Tosta

Uczniowie: Anna Piątkowska, Angelika Szcześniak

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 3

Kategoria: Badam Świat
Tytuł projektu: CHEMIA NA UCZNIOWSKI ROZUM

Opiekun: mgr Maria Ziemba

Uczniowie: Sebastian Gorgoń

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 4

Kategoria: Badam Świat
Tytuł projektu: CHIŃSKA ARMIA TERAKOTOWA NA OLIMPIADZIE

Opiekun: mgr Barbara Planta

Uczniowie: Damian Cichy, Adam Wasiak

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt5

Kategoria: Pomagam innym
Tytuł projektu: EGZOTYCZNE ZWIERZAKI

Opiekun: mgr Krystyna Kilka

Uczniowie: Patrycja Szwedo, Martyna Dulok, Anna Mazurkiewicz

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 6

Kategoria: Badam świat
Tytuł projektu: KOBIETY, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT

Opiekun: mgr Maria Ziemba

Uczniowie: Angelika Gosławska

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 7

Kategoria: Badam świat
Tytuł projektu: KOMPUTEROWA ZAGŁADA

Opiekun: mgr inż. Grzegorz Sitarz

Uczniowie: Wiktoria Botor, Krysia Stachura

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 8

Kategoria: Badam świat
Tytuł projektu: ODKRYWAMY TAJEMNICE DYSCYPLIN SPORTOWYCH

Opiekun: mgr Damian Janaszke

Uczniowie: Katarzyna Rother, Alicja Rogala, Martyna Plewa

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 9

Kategoria: Jestem twórcą
Tytuł projektu:
PO PROSTU TAŃCZ!!! :) I ZOSTAŃ MISS BĄDŹ MISTEREM

                          SZKOŁY

Opiekun: mgr Beata Osadnik

Uczniowie: Paulina Jaguś, Anna Wypich, Kinga Witek, Agata Misiewicz

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 10

Kategoria: Badam świat
Tytuł projektu: PODZIEMNE KRYJÓWKI HITLERA W GÓRACH SOWICH...

Opiekun: mgr Maria Ziemba

Uczniowie: Dominik Napierała

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 11

Kategoria: Pomagam innym
Tytuł projektu: POMAGAMY PSIAKOM ZE SCHRONISK

Opiekun: mgr Maria Ziemba

Uczniowie: Aleksandra Bogacka, Natalia Leszczyńska

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 12

Kategoria: Jestem twórca
Tytuł projektu: PRZYRODNICZE PODRÓŻE ZATRZYMANE BŁYSKIEM

                         FLESZY...

Opiekun: mgr Krystyna Kilka

Uczniowie: Karolina Kruszewska, Katarzyna Garbaciak, Martyna

               Jarząbek

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 13

Kategoria: Badam świat
Tytuł projektu:
W ŚWIECIE STAROŻYTNYCH GREKÓW I RZYMIAN

Opiekun: mgr Maria Ziemba

Uczniowie: Patryk Gregorczuk

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 14

Kategoria: Badam świat
Tytuł projektu: Z WĘDKĄ PRZEZ ROK

Opiekun: mgr Bożena Kołodziej

Uczniowie: Wojciech Planta

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

Projekt 15

Kategoria: Jestem twórcą
Tytuł projektu: ZRÓB TO SAM

Opiekun: mgr Bożena Kołodziej

Uczniowie: Kamil Augustyniak, Marcin Kłosek

Chcąc zobaczyć blaga, kliknij tutaj

powrót do góry ▲

Szkoła bez przemocy

  We wrześniu 2006 rozpoczęto w szkołach ogólnopolski Program "Szkoła bez przemocy". Do końca września szkoły mogły zgłaszać swój udział w Programie. Warunkiem uczestnictwa była deklaracja przestrzegania kodeksu „Szkoły bez przemocy”. Dzięki wsparciu Fundacji Grupy TP szkoły otrzymały materiały promocyjne Programu (broszura dla nauczycieli "Jak radzić sobie z przemocą w szkole?", plakaty z kodeksem „Szkoły bez przemocy”, naklejka na drzwi informująca o tym, że szkoła bierze udział w Programie) oraz biorą udział w konkursach.
 

  Do Programu przyłączyło się ponad 3000 szkół – 10 proc. wszystkich w Polsce. Najwięcej szkół, bo aż 475, zgłosiło się z województwa śląskiego. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: dolnośląskie – 377, łódzkie – 307 oraz lubuskie z liczbą szkół 223.

  Nasza szkoła również przystąpiła do Programu, a uwieńczeniem uczestnictwa w programie jest przyznany nam certyfikat.

powrót do góry ▲