W roku szkolnym 2006/2007 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach był realizowany program „Szkoła bez przemocy”. W związku z tym w bieżącym roku szkolnym placówka uzyskała możliwość uczestnictwa w programie grantowym.

Celem projektu było opracowanie projektu – propozycji zajęć dla uczniów, które pozwoliłyby na rozwijanie zainteresowań, minimalizowanie negatywnych emocji i pobudzanie kreatywności.

  Zespół nauczycieli w składzie: Klaudia Czyżewska – Knap, Bożena Kołodziej, Jolanta Kryściak, Elżbieta Olejniczak, Barbara Planta, Romuald Pyszny, Ewa Stalmach, stworzył projekt pt. „Warsztaty edukacji twórczej Radość tworzenia”.

Decyzją organizatorów konkursu program został nagrodzony grantami.

Sukces jest powodem do dumy dla twórców, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Jest on tym większy, że w gronie nagrodzonych znalazły się tylko dwie szkoły ze Świętochłowic – wyżej wymieniona SP-1 oraz Gimnazjum nr 5.

  17 marca 2008 r. odbyła się w Warszawie w Belwederze gala wręczenia certyfikatów dla nagrodzonych placówek. Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowała Dyrektor Szkoły mgr Bogumiła Jendrzejewska oraz uczennica klasy Va Katarzyna Kornas.