W dniu 08.05.2008r w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach odbyło się spotkanie uczniów klas V i VI z Policją.

   Policjantka z Zespołu d/s Nieletnich opowiedziała o zasadach odpowiedzialności karnej za czyny zabronione, popełniane przez osoby nieletnie. Wskazała dzieciom problematykę przemocy w rodzinie, gwarantując pomoc ze strony Policji.

   Funkcjonariusz Sekcji Kryminalnej wspólnie z  Rzecznikiem Prasowym KMP w  Świętochłowicach omówił temat :"Ochrona dzieci i młodzieży przed narkotykami", zwracając szczególną uwagę na:

- rodzaje narkotyków,

- konsekwencje zażywania narkotyków,

- narkotesty , ich przeznaczenie i sposób wykorzystania.

   Na koniec spotkania uczniowie mieli okazję zobaczyć narzędzia, jakimi  posługuje się Policja przy zabezpieczaniu śladów daktyloskopijnych na miejscu zdarzeń kryminalnych.

   Dziękujemy Policji za spotkanie i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

 

Źródło: L. Nowak                                                          05.06.2008 r.