ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ - nasze pierwsze prawo jazdy.

  Dnia 19.05.2009r.uczniowie klas czwartych, oraz kilkunastu uczniów klas piątych i szóstych naszej szkoły zdawało egzamin na kartę rowerową.
 Zanim  nasi czwartoklasiści mogli przystąpić do egzaminu musieli poznać na lekcjach wychowania komunikacyjnego wszystkie prawidła i zasady obowiązujące na drogach. Rowerzysta przecież jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, powinien, więc stosować się do przepisów!
 Egzaminatorami byli funkcjonariusze sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej   Policji  w   Świętochłowicach   sierż.szt.   Wacław   Jaskólski   i sierż.szt. Krzysztof Stys, oraz nauczyciel techniki Lucyna Nowak.

  Składamy   wielkie  podziękowania  policjantom  za  nieodzowną  pomoc  i cierpliwość podczas egzaminu.
 Egzamin przebiegał w trzech etapach:
 -etap I- egzamin pisemny - test z zakresu bezpieczeństwa na drogach,
 -etap II- rozmowa z policjantem ruchu drogowego,
 -etap III- egzamin praktyczny - jazda na rowerze.
 Gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie zaliczyli wszystkie zadania testowe i sprawnie pokonali tor przeszkód na rowerze.
 > Teraz przyszła pora, aby samodzielnie wyjechać rowerem i bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.

 

Źródło: L. Nowak                                                          28.05.2009 r.