Nasi absolwenci

którzy po latach wrócili do szkoły jako...nauczyciele

 
 
 

  mgr Cichy Ilona

  mgr Czyżewska-Knap Klaudia

           Fick Maria

  mgr Józefowska Katarzyna

  mgr  Smolarz Joanna

  mgr Tosta Barbara

  mgr Wylężek Maria