Zawarte tutaj linki mają posłużyć Wam, nauczycielom.

Lista linków jest jak narazie moim dziełem, a ostateczny jej wygląd i zawartość pozostawiam Wam.

Dlatego proszę o pomoc w jej współtworzeniu.

 

 

Administrator serwisu

Sejm RP

Senat RP

Prezydent RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Instytut Badań Edukacyjnych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Program SOCRATES

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach